2

Бизнес решения и счетоводство: допирните точки

Ежедневно всеки собственик трябва да взема важни решения с цел осигуряване положителното развитие на своя бизнес. За да донесат нужните резултати, решенията трябва да бъдат съгласувани с редица икономически показатели и статистически данни. Именно събирането, обработването и съхранението на данни е неизменна част от дейността на един конкретен отдел във всеки бизнес – счетоводният. Освен, че е жизненоважно за функционирането на фирмите, счетоводството играе ключова роля при вземането на решения за бъдещото им развитие.