2

Център за хипноза, хипнотерапия и личностно развитие

Нашият център за хипноза и хипнотерапия е забележително пространство на зараждането и разпространението на разЛичния мироглед. Именно това е пътеката на модернистичното поглед над света и диференцираните стратегии на издигане на по-високо ниво , които застават срещу конвенционалните , неудохотворени мостри от шаблонно мислене и неоригинални цели, присадени в мирогледа на днешния човек от формулата на съвременното консуматорско общество. Колаборация от специалисти , много добър психотерапевт за лечение на фобии, депресии, зависимости и групови занимания. В този момент вече повече от 9 години мястото, което създадохме за вас е единственият автентичен информационен източник на български език за хипнотерапия , непрекъснато обогатяван от разрастващ се масив от информация по теми, свързани със света на несъзнаваното и безкрайните възможности на променените състояния на съзнанието.