2

Историята на кредитите преди хиляди години

Библията е запазила в себе си сведения за миналото. Ако разлистим Стария завет, там е написано, да не се дават пари с лихва, което от своя страна означава, че лихварството е било познато още от тези древни времена и през 325 година е било забранено на свещениците да отдават пари срещу лихва.