2

Как се изготвя и публикува ГФО?

ГФО се изготвят винаги в срок, за да може дружеството да ги издава на годишното общо събрание. Те също трябва да се подават и публикуват в Търговския регистър, за да може информацията да достигне до максимален брой заинтересовани страни в края на финансовата година. Редица счетоводни къщи предлагат услуга по изготвяне и публикуване на ГФО, съобразено с всички законови норми и срокове.