2

Най-лесно стартира бизнесът с предлагане на услуги - Investor.BG

Имате желание за собствен бизнес? Как можете да стартирате най-лесно без голям капитал и опит? Сферата на услугите е най-добрия вариант за старт, особено след значителния спад на лихвите по заемите за бизнеса в началото на 2019 г. Това е бизнес в който вие продавате своите умения и труд вместо стоки.