2

NOLS - Ленти за баджове и връзки за врат

NOLS ЕООД брандиране върху връзки за баджове, които са задължителен аксесоар при конфереции и семинари. Служителите на всяка сериозна компания, трябва да бъдат снабдени с баджове, които не трябва да бъдат претрупани и да съдържат имената и длъжността на служителя. Вместо върху баджа, логото и името на фирмата е добре да бъдат на самата връзка.