2

Отговорността на управителя при задължения на фирмата

Успешното ръководене на бизнес е нелека задача, тъй като зависи от редица фактори. Освен това съществуват непредвидими обстоятелства, които могат да окажат силно влияние върху всеки бизнес – промяна в данъчната политика, нивото на инфлация, демографски промени и т.н. Поради тази причина една от най-отговорните длъжности е тази на управителя или директора.