2

Почистване на дюзи

По-голямата част от замърсителите причиняват разрушаване на електромагнитните дюзи. Дори при висококачествена филтрация на горивото, тежките фракции се утаяват под формата на сажди и утайки. Поради тази причина се налага почистване на дюзите, за да се възстанови нормалната работа на двигателя.