1

Правни съвети от адвокат Астарджиева

Юридическа помощ в областта на вещното и облигационното право. Професионална защита и относно казуси в областта на трудовото, семейното и наследственото право.