10

Професионален психотерапевт

Психологията и психотерапията са наше призвание. Да помагаме на хората в техните трудности и търсения е наша отговорност, вдъхновение и удовлетворение. Обичаме своята работа и силно вярваме, че психотерапията може да внесе значително подобрение в живота на хората. В днешния стресиращ и забързан свят всеки от нас е уязвим по отношение на своята психична устойчивост. Важно е да знаете, че не сте сами и разговорите с професионалист могат ви бъдат от помощ, полза и подкрепа в преодоляването на вашите проблеми в безопасна и безпристрастна среда, базирана на доверие и партньорство. Техниките, които прилагаме в нашата терапия ще ви помогнат да чувствате себе си по-спокойни и уверени, развивайки в себе си вътрешна сила, стабилност и усещане за справяне с ежедневните ситуации пред вас. Това ще се отрази положително както на вашето здравословно състояние, така и на вашата работа, социален и личен живот, както и на взаимоотношенията ви с вашите близки, приятели и работодатели. Ще придобиете чувство на благополучие, смисъл и посока в живота си, достигайки една естествена автентичност и автономност.