2

Рефинансирането на бърз кредит - какво трябва да знаем

Обикновено прибягваме до заеми, когато ситуацията е абсолютно безнадеждна. Често изчакваме последния момент да покрием задължение, което ни затруднява. Когато виждаме, че срокът изтича и нямаме други алтернативи, ни идва на ум, че можем да изтеглим нов кредит, с който да покрием първия...