2

Стоян Мавродиев - Как подкрепата на ББР води до успехи в бизнеса

На българския пазар много малки и средни предприятия се възползват от подкрепата на Българската банка за развитие, за да стартират своята дейност или да преодолеят критични моменти, свързани с финансирането на различни идеи. Често те се нуждаят от допълнителни средства за покриване различни разходи.