2

Стоян Мавродиев насочи финансовата група на ББР към съдействие на бизнеса в България

През 1999 г. е основана Насърчителна банка, която се преобразува в Българска банка за развитие, посредством специален закон. Основната задача на банката е развитието на българската икономика, чрез насърчаването на малкия и средния бизнес, както и различни социални дейности.