2

Видовете счетоводни услуги

Счетоводните услуги за предприятията представляват систематично отчитане на финансови транзакции, които се използват за тълкуване, класифициране, анализ, отчитане и обобщаване на финансовите данни. Важно е да се разберат методите за бизнес счетоводство, за да се осигури ефективно счетоводно обслужване. За тази цел е необходимо да се познават различните видове счетоводни услуги.