1

Музейна експозиция "Апартамент на социалистическия бит" (Димитровград, България)

По повод 70-годишнината от създаването на града община Димитровград обзаведе апартамент, пресъздаващ атмосферата на апартментите от това време (и следващите десетилетия от социализма)