1

Проект за Българското село

Българското село е уникално по своята същност. Проект NaSelo.net има за цел да върне младите в селата ,да ги мотивира да се възползват от селския туризъм и много други ...