1

Уроци по китара | Music Art Center

При уроците по китара е много важно правилното начално обучение. В противен случай възникват проблеми, който в последствие са трудно поправими и възпрепятстват удоволствието от свиренето. От изключително важно значение е и преподавателя. Той трябва да притежава педагогическа правоспособност за да може да преподава. Учителя следи за цялостната методика и всички дидактически проблеми, които възникват при обучението по китара.