1

Защо да заведем децата си в Банско?

Разбира се, най-важното нещо за едно дете, са игрите и забавленията. Въпреки това, почивката в Банско може да има и възпитателен характер за новото поколение. Последното ще се запознае с културни забележителности, каквито са монументът на българския просветител – Паисий Хилендарски, който е роден в града или уникалната църква „Св. Троица“ с дългогодишна история.