2

Банка за стволови клетки- кои сме ние?

• Future Health Technologies е първата семейна банка в Европа притежаваща пълна акредитация (Human Tissue Authority – HTA 22 503) в съответствие с Европейските директиви ЕС (2004, 2006), която има право да извършва поръчки, тестове, изследвания, обработка, съхранение, внос и износ на човешки тъканни и клетки;