2

Кога са се появили сухарите

Съставките в сухарите осигуряват тяхната дълготрайност. Това са знаели още древните египтяни. Египетските моряци носели със себе си на корабите ронливи бисквити, направени от просо, наричани dhourra. Римляните хранели моряците си със сухари – buccellum.