2

Асоциация на вносителите на автомобили и Орлин Алексиев

Орлин Алексиев е един от учредителите на Асоциацията на вносителите на автомобили (АВА) през 2004-а година и е част от ръководството ѝ до 2016-а. Той е общински съветник в Столичния общински съвет, както и председател на Съвета за управление на Специализирания общински приватизационен фонд, отговарящ за разпределението на средствата, придобити от продажбата на общинска собственост. Той е и един от учредителите на Асоциацията на вносителите на автомобили (АВА).