2

Инфраструктурата на образованието - Орлин Алексиев

Специализирания общински приватизационен фонд се управлява от Съвет за управление, съставен от 14 души. Негов председател е общинският съветник Орлин Алексиев. Работата на Съвета за управление на СОПФ се осъществява на базата на Годишна програма, приета от Столичния общински съвет, включваща прогнози и анализи за приходите и разходите и Годишна програма на Фонда.