2

Орлин Алексиев и сигурността в столицата

Видеонаблюдението на град София е финансирано със средства от Специализирания общински приватизационен фонд (СОПФ), председател на Съвета за управление на който е Орлин Алексиев. Чрез него е осигурена сигурността на голяма част от жителите на града. Средствата вложени в системата за периода 2015-2019 г. са 5 076 572 лв.