2

Орлин Алексиев за транспортна система на град София

Развитието на пътната инфраструктура е от първостепенно значение за един град, особено, когато той е европейска столица, като град София. Струпването на много хора на едно място, прави придвижването им голямо предизвикателство. Градския транспорт показва отношението на местното управление към замърсяването.