2

Среща по случай поемането на председателството на Съвета на ЕС от Република Латвия

На 16/01/2015г. беше проведена традиционна среща на Евроклуба към БТПП по случай новата смяна на председателството на ЕС от Република Латвия на 1 януари 2015 г. Участие в събитието взеха посланици и търговски представители на страни членки на ЕС, представители на правителството и бизнес средите, както и на неправителствения сектор, журналисти и членове на Управителния съвет на БТПП. На нея почетния консул за Република Латвия в Република България, професор Александър Попов, който е и управляващ съдружник в Адвокатска Кантора „Попов и Съдружници“ очерта приоритетите на латвийското председателство на Съвета на ЕС през първата половина на 2015 година.