2

СТАНОВИЩЕ на Адвокатска кантора Попов и Съдружници относно измененията на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

Изменението на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи е противоконституционно и дискриминационно. То противоречи на международното право и правото на Европейския съюз, както и на основни правни принципи. Повече относно становището на Адвокатска кантора Popov and Partners, както и факти относно промяната на закона за собствеността и ползването на земеделските земи може да прочетете на страницата на публикацията.