1

Военнополитически анализ на кризата в Сирия

Анализ на международните отношения влияещи на кризата в Сирия. Кои са основните играчи, какви са целите им и възможните варианти за бъдещо развитие на войната в Сирия?