1

Английски език- пропуските излизат в процеса на работа

· Работни задачи на английски език Това е истинското изпитание за знанията ви. Дори и интервюто да е минало успешно и бъдещият ви работодател да е доволен от това, което е видял в автобиографията, то практиката е тази, която може да докаже реално ли е нивото на владеене, което сте написали в нея.