1

elektrichestvo.seeadd.net/

Електричеството се появява още преди много години.