1

Изометрични фигури

Съберете 42 изометрични геометрични фигури. Мърдайте със стрелките. Сменяйте фигурата с клавиш "c". Образователна игра.