1

Кога в английския език се ползва „mistake“ и кога „error“

Mistake обикновено се използва за случаи, когато е допусната неволна грешка или грешка, която може да се поправи. Използва се в по-неформални разговори. Пример: „Coming to this place was a big mistake. We only wasted our time.“ Error се използва, когато грешката е допусната от незнание, както и при нарушаване на правила.