1

Кои са уникалните думи в немския език

Luftschloss (l ʊ f t ʃ l ɔ s) В буквален превод думата означава „замък във въздуха“. Тя се използва в случаите, когато става въпрос за абсолютно непостижимо намерение - нещо като българския израз „като цъфнат налъмите“.