1

Тънкостите в английския хумор

За англичаните хуморът е сериозно нещо, толкова необходим, колкото и въздухът. И ако искаме да го разберем, трябва разбира се да владеем добре английския език, но не само! Нужно е да сме наясно с някои малки тънкости. Докато в повечето страни хуморът е допустим в определени ситуации и при определен тип взаимоотношения, за англичаните хуморът е нещо като фон за всеки един разговор.