1

Вие също може да сте идеален учител по английски за детето си

Така или иначе в ежедневието ни отдавна навлязоха множество английски думи, дори и децата знаят и ползват „ok“, „bye“ и други. Точно затова вместо да побългарявате думи като лайквам и шервам, започнете да включвате още английски думи в обикновените си разговори. Кажете „Хайде!“ като излизате, а след това и “Let’s go!”, когато си лягате след „Лека нощ“, добавете и „Good night”.