2

Незабележимите мини устройства за запис на разговори

Съществуват достатъчно житейски ситуации, в които ни се иска да имаме записващо устройство, което да документира разговорите ни, обещанията и признанията, които чуваме или самите ние изричаме, за да можем да докажем как сме се държали или как са се отнесли с нас. В подобни ситуации се нуждаем от незабележими мини подслушващи устройства за запис на разговори. При какви поводи може да ги използваме?