1

Процес на почистване на семената за сеитба

Ако смятате, че почистването на семената е трудоемък процес, винаги може да се обърнете към специализирана фирма за помощ. Ако обаче желаете да се справите сами, трябва да се запознаете как протича процеса на почистването им. Първата стъпка е да ги подгот