1

Видеоналбюдението през годините

С развитието на технологичния напредък са се изменили коренно и камерите за видеонаблюдение. От големи, тежки и тромави машини те са претърпели коренна трансформация. Вече няма нужда да се мъчите със сложно монтиране. Компактните модели са изключително незабележими, а инсталирането им е по-лесно от всякога. Ако до скоро размерите бяха толкова големи, че се забелязваха отдалеч с просто око, то сега миниатюрните и симпатични модели могат да бъдат подминати без да се натрапят на нечий поглед.