2

Въздушни възглавници при автомобилите

Какво означва терминът въздушни възглавници и какви различни видове съществуват. Възгдушни възглавници, като част от окачването на моторни превозни средства и като пасивни ограничения, които се активират, когато автомобилът попадне в катастрофа