1

Да подобрим разговорния си английски

Според статистиките едва 20 % от българите се справят горе-долу с английския, а владеещи разговорен английски са истинска рядкост. Приблизително същите цифри бележат и другите балкански страни, изключение правят единствено Гърция и Хърватия, като обяснението обикновено се залага в по-големия брой туристи в тези страни и необходимостта за комуникация с чужденците.