5

Пускат в експлоатация северния обход на град Габрово

Тази седмица правят финални тестове на мостовото съоражения Габрово, след като обхода ще бъде открит. С ново трасе се спестява преминаването на транзитния трафик през гр. Габрово. Новият обход ще редуцира чувствително времето за преминаване през Габрово и ще изкара транзитния трафик през града. Освен за транзита няколко квартала на Габрвово ще бъдат директно сързани чрез обхода и вече няма да е необходимо да минават през центъра - новата връзка ще им спестява 15мин.