1

Знаеш ли какво се случва

Знанието не е дарба знанието се придобива, знанието се учи, знанието се използва по различен начин.