1
Европейският парламент прие по-строго законодателство през 2016 г., забраняващо преводи от хазартни или лотарийни оператори към банки със седалище в някои европейски държави, за които е установено, че не отговарят на международните стандарти, произтичащи от конвенциите на ООН за онлайн игрите.

Повишаването на осведомеността сред гражданите за опасностите, присъщи на незаконния хазарт, включва създаване на платформи за зависими, които искат да намерят по-добър живот, балансиран с работа, свободно време, удоволствия и отговорности. Ключът е да се разбере, че всеки, който направи този избор, ще бъде маргинализиран социално, когато се върне

Коментари

Кой подкрепи тази публикация

Последни коментари
Статистика