1
Най-често срещаната глаукома е така наречената открито-ъгълна глаукома, която се получава в следствие на стареенето. Предно-камерният ъгъл на окото става по-малко ефективен за оттичане на вътреочна течност с времето и налягането в окото постепенно нараства. Ако повишеното налягане увреди зрителния нерв, това е известно като хронична открито-ъгълна глаукома. Тази форма на глаукома може да засегне зрението толкова постепенно и безболезнено, че вие да не предполагате, че това се случва докато зрителния нерв не се увреди лошо. Повече за лечението на глаукома < a href="https://st-petka-eyeclinic.bg/illness/glaukoma/"> st-petka-eyeclinic.bg

Коментари

Кой подкрепи тази публикация

Последни коментари
Статистика