1
Процесът на дистрибуция също се отнася до движението на стоки на националната територия до местоназначението, но за разлика от доставката, след извършването на процедурите по митническото оформяне на стоките и прехвърлянето им в склад, дистрибуцията може да предвиди два варианта: първият се отнася до отварянето на палети / каси / клетки и разделянето им на отделни пакети, които да бъдат доставени до обектите на съответните получатели; вторият вариант вместо това включва движението на една партида стоки, предназначена за един вносител, който ще препродаде на повече купувачи на национална територия.

Следователно един ценен спедитор трябва да знае как да предложи не просто конкретна услуга, а решение, разработено чрез проучване на нуждите на вашия производствен процес и вашите нужди от доставка.

Коментари

Кой подкрепи тази публикация

Последни коментари
Статистика