1
Какви умения и знания се изискват? Когато търсите работа в Нюрнберг, имайте предвид, че ще трябва да имате основни познания по немски език. В противен случай е невъзможно да се работи легално в Германия. Също така, за работа, ще ви трябва медицинско образование. Добрата медицинска сестра се отличава с чистота, устойчивост на стрес, издръжливост и способност да изгражда доверителни отношения с пациента и членовете на семейството му. Такава работа за българите в Нюрнберг ще изисква сериозни физически усилия, така че медицинската сестра трябва да е в добро здраве.

Коментари

Кой подкрепи тази публикация

Последни коментари
Статистика