1
Един от основателите на маркетинга - Филип Котлър, определя маркетинга като «социален процес, чрез който

Коментари

Кой подкрепи тази публикация

Последни коментари
Статистика