1
Този кратък видео ревю е за онези търговци на съдържание, които може да имат маркетингов бюджет и нямат достатъчно време, за да полират познанията си за продуктите.

В този преглед на preso на компанията 7 Sport Casino говорителят, който няма нужда от, но иска да бъде убеден за 15 минути, трябва да работи допълнително върху вниманието, не може да слуша по традиционен начин.

Анимацията е ограничена до някои анимационни анимации около бранда на компанията и мястото, където са базирани, така че всъщност не донесе нищо грандиозно или това, което бих нарекъл креативно.

Аудиото, което наистина изглеждаше истинско и страстно, беше заглушено от липсата на слайдове и преходи, които се случват между тях, тъй като това бяха предимно еднократни изявления.

Коментари

Кой подкрепи тази публикация

Последни коментари
Статистика