1
Във времена на финансова спешност бързите заеми често са удобно решение, макар и обикновено за по-малки суми. Когато обаче възникне нужда от по-голяма сума, като например 3000 лв., както банките, така и небанковите финансови институции в България предлагат различни възможности. От съществено значение е да проучите и сравните внимателно условията на тези заеми, преди да се ангажирате. Някои заеми може да не изискват официален трудов договор, но изискват доказателство за алтернативни източници на доходи като приходи на свободна практика или приходи от наем. Други могат да бъдат получени без поръчител, в зависимост от солидна кредитна история, редовен доход и управляемо съотношение дълг/доход. Създаването на добро кредитно досие е от решаващо значение, тъй като може да улесни достъпа до по-високи суми на заема в бъдеще. Потенциалните кредитополучатели се съветват да оценят лихвените проценти, таксите, условията за погасяване и да разберат задълбочено договорите за заем, за да вземат информирани решения, съобразени с техните финансови възможности.

Коментари

Кой подкрепи тази публикация

Последни коментари
Статистика